• T. J.

ToLuMa Production

Co je to text?

24
Bře,2015

0

Text je v lingvistice spojitý jazykový útvar, který se uplatňuje v komunikaci jako komplexní jednotka sdělování. Označuje uskupení slov, které dohromady tvoří nějakou výpověď. Pojem se obvykle používá pro psané výpovědi delšího rozsahu (odstavec) lze jej ovšem užít i pro mluvený jazykový…